top of page

ברקע של כל וידאו ישנן שכבות על שכבות של סאונד אשר דורשות תשומת לב מירבית וטיפול עדין.

אפקטים, פוליס, אווירות, דיאלוגים ומוזיקה

הינם חלק מאותן השכבות. כל אחת מהן צריכה לקבל טיפול שונה על מנת להעביר לצופה את

הרגש הנכון בזמן המדויק ביותר.

זהו התהליך החשוב ביותר לקראת השלב האחרון של
כל פרויקט אודיו. עכשיו הזמן להתחיל
לעצב יצירה שלמה מכל כלי הנגינה המנגנים יחד
ולתת לפרויקט את צבעו הייחודי.
פינוי מקום במיקס לכל אותם כלי נגינה כך שכולם
יישמעו בצורה המיטבית זו עבודה רגישה ועדינה.
לכל פרויקט הקלטה יש מאפיינים המיוחדים לו
ומאחורי ההקלטות הללו, עומד טכנאי ההקלטה.
הטכנאי נדרש להגיע אל הסאונד המדויק ביותר
ביחד עם המפיק והאומן.
בחירת המיקרופון הנכון והצבתו המדויקת
הינם הלחם והחמאה של טכנאי ההקלטות.
פוסט

עיצוב פס-קול

מיקס

מיקס